Vereniging Forteiland IJmuiden

Home / Over / Vereniging Forteiland IJmuiden

De Vereniging Forteiland IJmuiden is begin 2005 opgericht, maar geruime tijd daarvoor werden al activiteiten ontplooid. De doelstelling van de vereniging is het stimuleren van onderzoek, het vastleggen en bekend maken van de geschiedenis van het Forteiland IJmuiden. De meest in het oog lopende activiteit om die doelstelling te realiseren is het organiseren van publieksdagen met rondleidingen door goed opgeleide gidsen.

De vereniging wordt gevormd door bijna 100 vrijwilligers, die weer onderverdeeld zijn in groepen: historisch onderzoek, onderhoudswerkzaamheden, catering, EHBO, gidsen en algemene vrijwilligers.

Leden van de vereniging hebben vier boeken gepubliceerd:
– De Wachter tussen de Pieren
– Het Fort vertelt….
– Van Bolwerk tot Boegbeeld
– 125 jaar Fort IJmuiden en Hermann Grusons pantserwerken

SPONSOREN