Bunkers

Home / Over / Bunkers

DIVERSE BUNKERS

Op het Forteiland bevinden zich diverse bunkers. Tijdens de rondleidingen zullen de gidsen u een aantal bunkers laten zien en er het nodige over vertellen. Tevens staat het u vrij om tijdens de publieksdagen zelf op verkenning te gaan in de diverse bunkers op het eiland.


BUNKER TYPE 636 LEITSTAND

De 636 vuurleidingsbunker (leitstand) op het Forteiland is afgebroken op een klein gedeelte na. Het gedeelte dat gespaard is gebleven, is te zien voor de pantsergalerij van het Fort. Naar het schijnt moet er nog een ingang in dit stuk bunker zijn, alleen hebben we de deur nog niet gevonden. Er is nog een speurtocht gaande naar tekeningen en foto’s van deze bunker. De resten kunt u zien vanaf het pad op het westelijke deel van het eiland.

BUNKER TYPE M170-656 (NOORD)

De M170 bunker aan de noordzijde van het fort is afgebroken bij het verkleinen van het forteiland t.b.v. een breder toeleidingskanaal naar de Noordersluis. Wat rest is de constructie van twee etages die de doorgang vormde naar het fort. Tegenwoordig is deze doorgang een nooduitgang. De restanten van de bunker zijn vrij te bezoeken en te bereiken via de noordelijke gang van het fort of de buitenzijde. De bunker is tegenwoordig in gebruik voor opslag.

BUNKER TYPE 635

De bunker, een manschappenonderkomen voor 20 man, ligt net achter de vuurlinie van de 631B. Er zijn 2 ingangen die ieder uitkomen op één manschappenruimte. De twee manschappenruimtes zijn het middelpunt van de bunker. In deze ruimtes stond voor iedere soldaat zijn eigen bed, stoel en bunkerkast voor zijn persoonlijke spullen en/of uitrusting. In beide ruimtes was ook een luchtfilterinstallatie aanwezig voor de verversing van de lucht. Wat deze bunker zo uniek maakt, is de uitvoering waarin deze gebouwd is. De bunker is gebouwd in bouwsterkte A, wat betekent dat het dak en muren in een dikte van 3 meter gewapend beton zijn uitgevoerd. Zover wij weten is dit verder nergens in Europa gebeurd. En dat maakt deze bunker dus de enige in zijn soort.

BRUNNENGALERIE

Deze bunker ligt aan de oostzijde van het eiland. Het is de eerste bunker links na de nieuwe ingang van het Fort. Vanaf de boot rechts dus. Deze bunker is gebouwd als de watervoorziening van het Forteiland. De bunker zelf is niet meer dan een lange gang in de droge gracht van het fort die bereikbaar is via een hoge entree op de rand van de gracht. Er is ook een doorgang naar het fort gemaakt. Rechts in de bunker (vanaf de trap) stond de pomp.

BUNKER TYPE 668 SK

Deze bunker ligt in de droge gracht van het fort, maar is er niet op aangesloten. Wat bijzonder is aan deze bunker is het feit dat er twee etages zijn gebouwd. Dit in tegenstelling tot het standaard ontwerp dat kent slechts één laag kent. De muren van deze speciale en bijzondere bunker zijn met hun 2,10 meter dikte zwaarder uitgevoerd dan de standaardmaat van 1,50 meter. Wat verder zeer bijzonder is aan deze bunker is dat geen gebruik gemaakt is van gewapend beton, maar opgetrokken is formsteine. Dit zijn holle betonnen blokken die makkelijke gestapeld konden worden en vervolgens met cement en bewapening konden worden opgevuld. Deze bouwmethode omzeilt het probleem van het steeds schaarser wordende hout voor bekistingen. De bunker was standaard voorzien van een filterinstallatie, gas sluis, pantserdeuren, communicatiemiddelen, verwarming en watervoorziening.

TETRAËDER

In 2006 heeft de WOVIJ uit originele onderdelen een zestal zogenaamde tetraëders opgebouwd. De onderdelen waren al op het Forteiland aanwezig, maar zijn nooit gebruikt. De tetraëders waren bedoelt als hindernis tegen landings voer- en vaartuigen. De tetraëders zijn te vinden voor de westelijke M170 bunker.

OVERDEKTE LOOPGRAVEN

Op het Forteiland zijn nog restanten van overdekte loopgraven te zien. De constructie stelde de manschappen in staat zich te verplaatsen naar de verschillende bunkers zonder over open terrein te moeten lopen. Vlak voor het fort, op de westzijde van het eiland, zijn restanten van een stuk tunnel te zien. Dit deel van het systeem is al uitgegraven en toegankelijk gemaakt. Achter de bunker (type 631) bij de drakentanden, op de meest westelijke zijde van het eiland, wordt nu hard gewerkt om een groot stuk van de oude loopgraaf voor publiek toegankelijk te maken. De overdekte loopgraven zijn te bezoeken tijdens de opendagen. Vraag gerust aan een vrijwilliger waar ze liggen. Klik op de tekening voor een grotere versie.

BUNKER TYPE V191

Uniek in Nederland, een V191 Wasserbombenwerfer (bouwnummer 5852). Oorspronkelijk bevonden zich twee bunkers van dit type op het Forteiland. Na de verkleining van het eiland in de jaren ’60 van de vorige eeuw is er maar één overgebleven. Verder is er in Nederland niet nog een exemplaar te vinden. Deze bunker was bedoeld om dieptebommen in het kanaal te werpen. Met een gewicht van 185 kg kon de bom 120 m ver afgeschoten worden m.b.v. een Krupp dieptebommenwerper. Door het gebruik van verschillende ladingen kon men de reikwijdte variëren. De restanten van de opstelling zijn nog zichtbaar. In beide ruimtes lagen ook de dieptebommen opgeslagen. Een telefoon aansluitkast is nog aanwezig.

BUNKER TYPE S7 (STEKELVARKEN)

Het ontwerp van deze Nederlandse bunker (stekelvarken) bracht beperkingen met zich mee. De muren waren niet meer dan 80 cm dik en dat bood onvoldoende bescherming tegen inslagen. De S7 stekelvarken op het Forteiland is in goede staat en kan bezocht worden. De bunker is te vinden op de zuid-west punt van het eiland, naast de waterbommenwerper. De S7 is eenvoudig te betreden, maar staat wel vaak vol water. Er wordt gezocht naar meer informatie over deze bunker.

BUNKER TYPE 631

Bunker type 631 staat op het westelijke deel van het forteiland. De bunker wordt, onder leiding van de WOVIJ, onderhouden door vrijwilligers. In de bunker bevinden zich nog veel originele onderdelen. De bunker en de naast gelegen overdekte loopgraaf ondergaan momenteel een restauratie, de foto’s kunt u hier bekijken. Op publieksdagen kunt u de bunker op eigen gelegenheid bezoeken. De bunker is voorzien geweest van een periscoop van het type SR-9. Een periscoop van dit type is in restauratie en zal in de toekomst geplaatst gaan worden.

BUNKER TYPE 671 SK

Bij het betreden van het eiland komt u deze bunker als eerste tegen. De bunker werd ingezet als landzijde verdediging van het eiland. De bunker is van het type 671SK, welke een aangepaste versie is van de Regelbau 671. SK staat voor Sonder Konstruktion, wat een bijzondere of aangepaste constructie betekent. In dit geval gaat het hier om de ingang die in plaats van aan de achterzijde, aan de zijkant gebouwd is. Bijzonder detail is de mooie getrapte geschut opening. Deze was in deze vorm gebouwd om te voorkomen dat eventueel op de bunker afgevuurde projectielen naar binnen zouden ketsen.

BUNKER TYPE 644

Deze bunker van het type 644 is uniek in Nederland. Ooit stonden er 4 van deze bunkers op het Forteiland. Drie van de vier exemplaren zijn bij de verbreding van het Noordzeekanaal gesloopt. De bunker, die in 1994 ontgraven werd, bleek in een fantastische staat te verkeren. De bunker is nu opengesteld voor het publiek als museum. Ingericht met zoveel mogelijk materiaal en apparatuur uit de jaren ’40 – ’45, geeft de bunker een goed beeld van hoe het er binnen aan toegegaan is tijdens de oorlogsjaren.

HÖCKERHINDERNISSE

Op de westoever van het Forteiland staat vandaag de dag nog een Höckerhindernisse. Deze (drakentand) anti-tank versperring was bedoeld om voertuigen tegen te houden. In dit geval bij een landing. Deze vorm van een anti-tank versperring valt nog op meerdere plekken in de Atlantikwall te bewonderen. De directe ligging aan zee van de versperring op het Forteiland maakt het bijzonder. De drakentanden zijn geen losstaande delen. Door een betonnen fundering zijn de ‘voeten’ van de ‘tanden’ onderling met elkaar verbonden. Dit geeft een zeer sterke constructie die ook zware voertuigen (tanks) kan stoppen.

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE BUNKERS: